Godt håndverk til riktig pris i Sandefjord!

Av Fagfolk som har holdt på i 35 år , da gjør du et klokt valg.
Erfaring får du bare av erfaring. Bygge skikk , priser, praktiske løsninger etc hjelp til tegning plassering av hus /hytte og garasje med mer.

Sentral godkjenning er et hjelpemiddel for alle foretak som skal være ansvarlig for søknad, prosjektering, utførelse, samordning eller kontroll av tiltak som krever byggetillatelse. Statens bygningstekniske etat er den sentrale myndighet for det bygningstekniske regelverket, tilsynsmyndighet for reglene om dokumentasjon av byggevarers egenskaper og driver ordningen for sentral godkjenning av foretak etter plan- og bygningsloven.


Byggmester Egil Evensen er en Mesterbedrift i Sandefjord
De aller fleste håndverkere er seriøse utøvere av sitt fag. Skrekkhistorier om uheldige kjøpere av håndverkstjenester er unntakene. Men husk å være føre vár!

Seriøsitet, varige kundeforhold og respekt for fagområdet er kjennetegn for en mesterbedrift. Dette gjelder uansett hvilke av de 64 fagene det dreier seg om, og uansett om mesterbedriften er liten eller stor. En mester er vant med krevende kunder, og setter sin ære i å leve opp til disse kravene. Byggmester Egil Evensen har sentral godkjenning.


Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Kontakt oss

Byggmester Egil Evensen

Adresse:
Mosserødveien 12 B
3226 Sandefjord

Telefon:
911 15 487