Etterisolering av boliger i Sandefjord

Mange boliger bygd før 1950-tallet har lite eller ingen isolasjon, og kan ofte være utette. Boliger bygd etter dette kan også ha mangelfull isolering eller bruk av materialer som ikke tilfredsstiller dagens krav. Dette fører til stort tap av varme og ofte høye strømkostnader. Ulike byggemetoder krever også forskjellig metoder for etterisolering. Det kan derfor lønne seg å engasjere en byggmester til jobben. Vi har sett at mange tenker at det bare er å hive på en jakke /isolasjon etc . Det kan svi. Her er viktig å kjenne til hvordan det enkelte hus er bygd, Og gjøre riktig vindtetting, diffusjons tetting. Eller kan det fort bli Råte osv. Og effekten blir ikke som forventet. Her har mange godt på en smell. Erfaring for en av erfaring.
En er ikke tannlege/lege over natten. Det finnes jo også mange dårlige håndverkere der ut , som sier sitt til at detb lønner seg å kjøpe litt hjelp i blant.

Utvendig eller innvendig isolering av bygg

Det er mulig å etterisolere både utvendig og innvendig. Ved utvendig isolering kan man bruke boligen som normalt under arbeidet. Boligflaten vil heller ikke minskes og du kan enkelt bli kvitt kuldebroer, luftlekkasjer og reparere skader på yttervegger. Herbør bedømmes av kyndige Fagfolk. Som ikke skal selge for envær pris. Men tenker seg godt inn i bruken av huset osv. Kledningens levetid, vedlikeholds intervaller osv. hva som øker verdien på Hus/hytte.

Innvending etterisolering vil derimot ikke føre med seg noen fasadeendring og man må da ikke utføre hele isoleringsjobben på en gang. Velger man denne metoden fører det ofte med seg noe oppussing av rom da vegger, plate og paneler må fjernes.

Har man kun mulighet til å etterisolere dele av boligen bør loft, enkelte gulv og vegger i rom du allikevel skal pusse opp prioriteres. Man ser at i gjennomsnitt kan man spare rundt Tusener av kroner i året på å etterisolere boligen utvendig. Og få bedre inneklima.

Har du spørsmål om etterisolering kan du ta kontakt med Byggmester Egil Evensen her.