Bygging av garasje i Sandefjord

Byggeregler er i stadig endring og nå er det mulig å sette opp garasjer uten å søke om tillatelse. Det er noen spesifikke krav som stilles av Direktoratet for Byggkvalitet i dette tilfellet:

  • Ingen skal bo eller sove i bygget
  • Garasjen må være mindre enn 50 kvadratmeter
  • Bygningen må plasseres minst 1 meter fra nabogrensen.


Du kan se en mer fullstendig oversikt over kravene på deres nettsider under "Bygg uten å søke". Enkelte kommuner har også vedtekter når det gjelder utforming av garasjer. Byggmester Egil Evensen har full oversikt over hva som gjelder der du bor slik at vi kan sette opp en garasje som er i tråd med reglene der du skal bygge.

Garasjeporter til en hver bruk

Vi tilser også at elementer som er viktige i denne typen bygg er på plass. Det er for eksempel anbefalt at gulvet i en garasje heller utover slik at regnvann ikke kommer inn. Hellingen vil også hjelpe eventuelt smeltet snø å renne bort fra bilen. Vi kan også bistå i valget av port. Her kan du velge mellom mange materialer, utforminger og funksjoner.

Ta gjerne kontakt med Byggmester Egil Evensen om du har spørsmål om bygging av garasje i Sandefjord.