Prosjektering av bygg i Sandefjord

Før man begynner byggeprosessen for hus så er det ting som må på plass. Prosjektering er en viktig del av forarbeidet som utføres av en byggmester. Her får man oversikt over alle de ulike fagområdene som er viktige for bygget og som må tas med i betraktningen ved innsendelse av en byggesøknad.

Planlegging og prosjektering av bolig

I dette arbeidet inngår blant annet utarbeidelse av arbeidetegninger. Disse vil vise plan, snitt og fasade av bygget du ønsker å sette opp. Vi har över 40 års erfaring med utforming av denne typen tegninger og vet hvor detaljert disse bør være for å gjøre søknadsprosessen mer effektiv. Vi vil også se på tekniske beregninger og sørge for at disse er riktige. Alle detaljer vil bli tatt med i tegningene og prosjekteringen.

Det er også viktig å sammenstille materiallister. Slik vil du begynne å få en oversikt over kostnaden for prosjektet og hva som må skaffes til veie før vi kan begynne å bygge din bolig eller ditt bygg. Viktig å forklare prosessen med fremdrift ,valg av matrialer og hva som er efektivitet i forhold til vilke ting en kan gjøre selv eller ikke bør gjøre selv.. Selvgjort er ikke så ofte det lureste. Selv om det kan føles lurt.
Matrialene koster det det koster. Arbeide kan gjenskape mindre verdi ved salg .Hyppigere oppussing osv.ved å, gjøre ting selv. Solid Norsk Håndverk er å anbefalle . Å det kan en få god pris på ved efektiv prosjektering .

Byggmester Egil Evensen har lang erfaring med prosjektering av ulike bygg og hjelper deg gjerne komme i gang med ditt prosjekt.

Ta kontakt her for mer informasjon om våre tjenester.