Tilbygg

Overveier du å få laget et tilbygg? Med et tilbygg kan du endre på husets eksisterende romløsninger som kanskje ikke lenger imøtekommer dine ønsker og behov. Tilbygg kan for eksempel være et ekstra rom der man utvider husets grunnflate. Uansett omfanget av utvidelsen er det alltid snakk om at husets grunnflate blir større enn den opprinnelige. Tilbygg er en effektiv måte å løse plassproblemer på, og bidrar til å gjøre huset enda mer attraktivt - både innvendig og utvendig.

I forbindelse med tilbygg ønsker mange å verne om husets opprinnelige framtoning gjennom å holde seg til den samme byggestilen som huset har. Andre velger å få laget et tilbygg med en egen moderne framtoning for å skape dynamikk og etablere en kontrast til det eksisterende bygget. Mulighetene er mange, og dersom du er i tvil om hvordan du ser for deg at ditt framtidige tilbygg skal se ut, kan vi bistå deg med planleggingen ned til minste detalj. Mulighetene er nærmest uendelige på dette området.

La en profesjonell aktør gjøre jobben

Denne typen prosjekt stiller krav til byggefirmaets gjennomføringsevne og kompetanser. Byggmester Egil Evensen har sentral godkjenning og imøtekommer dermed myndighetenes strenge kvalitetskrav. Dersom man overlater et slikt prosjekt til aktører med manglende kvalifikasjoner kan det ha omfattende konsekvenser - både for selve bygget og for privatøkonomien - dersom det oppstår skader.

Med en fartstid på over 35 år i bransjen, vet vi hva vi driver med. Godt innarbeidede rutiner og et øye for kvalitet sikrer resultater langt over vanlig standard - hver gang. Vår evne til å levere kvalitet til avtalt tid har bidratt til mange fornøyde kunder opp gjennom tiden.

Har du spørsmål vedrørende våre tjenester innen tilbygg for kunder i og rundt Sandefjord er det bare å kontakte oss på enten telefon eller mail.